Dzień otwarty Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH uprzejmie zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do uczestnictwa w "dniu otwartym".

Wszyscy, którzy chcieliby uzyskać podstawowe lub rozszerzone informacje dotyczące rozporządzeń REACH i CLP, wyjaśnią swoje wątpliwości oraz uzyskać poradę w zakresie rozumienia przepisów w/w wspólnotowych aktów prawnych, mogą tego dnia spotkać się z pracownikami Krajowego Centrum Informacyjnego i Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych. Chętnych prosimy o wcześniejsze przesłanie maila potwierdzającego uczestnictwo w "dniu otwartym" na adres e-mail: reach@chemikalia.gov.pl

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia w Łodzi!

Zespól Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH
oraz Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

 

 

Wróć