Rola składników mineralnych

Rola skladników mineralnych

 Składniki mineralne są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów biochemicznych i fizjologicznych.

U zwierząt, warunkując ich wzrost, rozwój, produkcyjność i zdrowotność. Wchodząc w skład istotnych związków takich jak: aminokwasy, witaminy, hormony, enzymy - spełniają wielorakie funkcje, a mianowicie: 

  • biorą udział jako elementy strukturalne w budowie układu kostnego i tkanek miękkich,

  • regulują oddziaływanie (pH) płynów ustrojowych i komórek,

  • regulują gospodarkę wodną oraz ciśnienie osmotyczne w płynach i tkankach,

  • spełniają rolę aktywatorów lub inhibitorów w procesach enzymatycznych,

  • przenoszą impulsy elektryczne w komórkach nerwowych oraz transportują substancje z komórek i do komórek.

Dotychczas stwierdzono w organizmach zwierząt ponad 30 pierwiastków nieorganicznych, występujących zarówno w formie wolnej, jak i związanej. Na podstawie zawartości podzielono je na dwie grupy:
1. Makroelementy - których ilość w organizmie jest większa lub przynajmniej równa 0,01%.
 2. Mikroelementy (lub pierwiastki śladowe) - występujące w mniejszych ilościach niż 0,01%. 

Makro i mikroelementy występują w postaci różnych związków chemicznych dodawanych do premiksów i pasz dla zwierząt. Najczęściej do premiksów i pasz stosuje się następujące składniki:
1. Makroelementy: wapń (Ca), fosfor (P), sód (Na), magnez (Mg).
2. Mikroelementy: cynk (Zn), mangan (Mn), miedź (Cu), Żelazo (Fe), kobalt (Co), jod (J), selen (Se).

 

Wróć