Rola składników mineralnych

Rola skladników mineralnych

 Składniki mineralne są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów biochemicznych i fizjologicznych.

U zwierząt, warunkując ich wzrost, rozwój, produkcyjność i zdrowotność. Wchodząc w skład istotnych związków takich jak: aminokwasy, witaminy, hormony, enzymy - spełniają wielorakie funkcje, a mianowicie: 

  • biorą udział jako elementy strukturalne w budowie układu kostnego i tkanek miękkich,

  • regulują oddziaływanie (pH) płynów ustrojowych i komórek,

  • regulują gospodarkę wodną oraz ciśnienie osmotyczne w płynach i tkankach,

  • spełniają rolę aktywatorów lub inhibitorów w procesach enzymatycznych,

  • przenoszą impulsy elektryczne w komórkach nerwowych oraz transportują substancje z komórek i do komórek.

Dotychczas stwierdzono w organizmach zwierząt ponad 30 pierwiastków nieorganicznych, występujących zarówno w formie wolnej, jak i związanej. Na podstawie zawartości podzielono je na dwie grupy:
1. Makroelementy - których ilość w organizmie jest większa lub przynajmniej równa 0,01%.
 2. Mikroelementy (lub pierwiastki śladowe) - występujące w mniejszych ilościach niż 0,01%. 

Makro i mikroelementy występują w postaci różnych związków chemicznych dodawanych do premiksów i pasz dla zwierząt. Najczęściej do premiksów i pasz stosuje się następujące składniki:
1. Makroelementy: wapń (Ca), fosfor (P), sód (Na), magnez (Mg).
2. Mikroelementy: cynk (Zn), mangan (Mn), miedź (Cu), Żelazo (Fe), kobalt (Co), jod (J), selen (Se).

 

Wróć

Rola witamin

Witaminy to substancje organiczne, niezbędne do utrzymania prawidłowych funkcji żywego organizmu (wzrost, zdrowie, płodność, produkcyjność)

Więcej...